رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 7 خردادماه

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا 7 خردادماه 99

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1518 90723 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 2508 90723 سلف
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2200 90723 سلف
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 1500 90723 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی غدیر 704 90723 نقدی
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 990 95680 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 101147 سلف
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 99018 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 399 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 252 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 1100 111124 سلف
پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 352 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 290 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 120205 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 1100 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 240 111124 سلف
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 506 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1008 111124 نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 770 111124 نقدی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 609 116829 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 163560 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG3420L جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 143761 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 522 116829 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1488 116829 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 135530 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نوید زرشیمی 110 135530 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 120347 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R پالت چوبی نوید زرشیمی 154 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L پالت چوبی نوید زرشیمی 88 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 140497 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 135530 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E جامبوبگ پتروشیمی رجال 145 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 176 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 134963 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 143761 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 100 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 131273 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 131273 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی پتروشیمی تخت جمشید 504 109139 نقدی
نمایش 1 تا 48 از 48 ردیف رکورد در صفحه
Go to top