دستمزد 250 میلیون تومانی برای ساخت هر دستگاه ماشین تزریق پلاستیک

 

دستمزد 250 میلیون تومانی برای ساخت و مونتاژ هر دستگاه ماشین تزریق پلاستیک

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

دستمزد 250 میلیون تومانی برای ساخت هر دستگاه ماشین تزریق پلاستیک

گفته می شود دستمزد ساخت دستگاه تزریق پلاستیک در ایران برای هر دستگاه سبک دست کم 250 میلیون تومان است.

▪️در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد. شنیده می شود بلبشوی عدم واردات و موضوع عدم ساخت باعث شده برخی از تولیدکنندگان ماشین تزریق پلاستیک برای هر دستگاه حداقل 250 میلیون تومان دستمزد بگیرند.
▪️امیدواریم با کار کارشناسی ابهامات مرتفع شود. نباید گذاشت بلایی که بر سر خودرو پراید آمد روی دستگاه های تزریق پلاستیک ایرانی  تکرار شود.