تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی  به ۲۹ می

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

تغییر قیمت های جهانی مواد پلیمری در هفته منتهی  به ۲۹ می