در سی و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تمیمات مهمی اتخاذ شده که در ادامه می خوانید:

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):در سی و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تمیمات مهمی اتخاذ شده که در ادامه می خوانید:

فروش گرید نامنطبق پلی اتیلن سبک خطی 209a  و سنگین اکستروژن ex3 پتروشیمی امیرکبیر جهت تولید تاپ کوت لوله های گاز و پالایشگاهی مقرر گردید انجمن تخصصی مربوطه در خصوص شرکت های تولیدکننده کامپاند مذکور بررسی کازم را انجام داده پس از ارائه گزارش به کمیته تصمیم گیری شود.

 

فروش مستقیم 500 تن گرید off محصولات فوق به منظور تولید آزمایشی محصول جدید مورد تصویب قرار گرفت

 

در خصوص گرد شدن سهمیه های بهین یاب مقرر شد سهمیه های کمتر از ضریب محموله به شرح زیر اصلاح گردند:

سهمیه های بیشتر از 70 درصد ضرایب محموله توسط دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صمت به ضرایب محموله اصلاح (گرد) گردد.

سهمیه های کمتر از 70 درصد ضرایب محموله توسط بورس تا سقف ضرایب محموله تجمیع شود.

 

در خصوص عرضه پی وی سی s60 جهت تامین نیاز شرکت های بسته بندی دارویی مقرر گردید اختصاص سهمیه شرکت های معرفی شده وزارت بهداشت با تخصیص کد مربوط به گرید پزشکی توسط دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صمت انجام شود

 

به منظور کاهش التهاب بازار پی وی سی با توجه به عرضه کل محصولات تولیدی پتروشیمی ها در بازار داخل راهکار پیشنهادی الزام برگشت حاصل از صادرات کامپاند پی وی سی توسط صادرکنندگان پی وی سی توسط صادرکنندگان به سامانه نیما مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.

 

انعقاد قرار داد مستقیم خارج از بورس خوراک پتروشیمیایی مورد نیاز شرکت پتروایمن سپاهان مورد موافقت اعضای کمیته قرار نگرفت.