پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

طراحی سایت
شنبه 16 اسفند 1399.
تاریخ شمسی :

پوشش های نوین سطح کاویان

 

 

 

 

 

 

 

مدیر: مهرداد پارسایی

تلفن: 01913231231،88945881،02188945880،09122459260

دورنگار:

نشانی: مازندران- تنکابن- صندوق پستی:565

URL:

Email:

محصولات: ساخت رنگ های آکریلیک، خدمات آب بندی

اطلاعات:

تکمیلی:

 

 

 

 

Go to top