مغازه گیتیمدیر: رضا اسداللهی

تلفن: 55606703،02155634096

دورنگار: 02155606703

نشانی: تهران- خیابان 15خرداد- مقابل باربری گیتی نورد- پلاک392

URL:

Email:

محصولات: تولید کننده شلینگ های خانگی، صنعتی و کشاورزی

اطلاعات:

تکمیلی: