صاحب امتیاز و مدیر مسوول: افشین علیزاد منیر
آدرس:
ایران - تهران - صندوق پستی 11495/117 اطلاعات: به وسیله پست الکترونیکی info@ppna.ir با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک: 30007008300359
تلفن:
تلفن: 021-66484623
نمابر:
نمابر: 021-66962542
موبایل:
همراه: 09124471181
http://www.ppna.ir
Go to top