رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

شب گذشته ششم بهمن ماه 1394 سالن سعدی در برج میلاد تهران میزبان فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی بود.

 

 

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): شب گذشته ششم بهمن ماه 1394 سالن سعدی در برج میلاد تهران میزبان فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی بود.

صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی نام همایشی بود که با حضور پرتعداد مدیران دولتی و حکومتی برپا شد.

گزارش تصویری از حاضران این همایش را در یک بخش و در ۲۲ تصویر تقدیم خوانندگان پپنا می کنیم.

گزارش سخنرانی سخنرانان و ادامه تصاویر همایش تا دقایقی دیگر)

 

 همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر دوم

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر سوم

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۴

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۵

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۶

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

 تصویر ۷

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۸

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۹

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۰

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۱

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر 12

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۳

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۴

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر 15

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۶

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۷

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۸

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۱۹

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۲۰

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر۲۱

همایش صنایع پایین دستی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

تصویر ۲۲

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top