رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

40 تصویر

 

 

مستربچ کامپاند

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): صبح امروز 26 بهمن ماه نخستین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد. کنفرانسی که با استقبال علاقه مندان و فعالان صنعتی همراه شذ. گزارش این رویداد تا ساعاتی دیگر در سایت خبری پپنا منتشر می شود.

این کنفرانس تا عصر فردا 27 بهمن ماه ادامه پیدا خواهد کرد:

مستربچ کامپاند

تصویر 2/ ثبت نام
مستربچ کامپاند

تصویر 3/ نواختن سرود ملی ایران

مستربچ کامپاند

تصویر 4/ حضور مهندس شعری مقدم عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دکتر نکومنش رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، دکتر علینقی مشایخی استاد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و استاد نازکدست از دانشکده پلیمر امیرکبیر

مستربچ کامپاند

تصویر 5/ امید کوشکی دبیر کنفرانس

 مستربچ کامپاند

تصویر 6/ عباس شعری مقدم

مستربچ کامپاند

تصویر 7/ علینقی مشایخی

مستربچ کامپاند

تصویر ۸ / حسین نازکدست

مستربچ کامپاند

تصویر ۹/ دکتر جهانی

مستربچ کامپاند

تصویر 10

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۱

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۲

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۳

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۴

مستربچ کامپاند

تصویر 15

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۶

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۷

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۸

مستربچ کامپاند

تصویر ۱۹

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۰

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۱

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۲

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۳

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۴

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۵

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۶

مستربچ کامپاند

تصویر ۲۷

مستربچ کامپاند

تصویر 28

مستربچ کامپاند

تصویر 29

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۰

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۱

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۲

مستربچ کامپاند

تصویر ۳3

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۴

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۵

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۶

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۷

مستربچ کامپاند

تصویر 38

مستربچ کامپاند

تصویر ۳۹

مستربچ کامپاند

تصویر 40

مستربچ کامپاند

تصویر ۴۱/ غرفه سایت خبری پپنا در نمایشگاه کوچک جانبی کنفرانس

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top