رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

نمایشگاه ایران پلاست 2016 با همه ی حواشی پررنگش تمام شد. بریان تریسی می گوید: سرمایه گذاری مثل اتوبوس است که هر چند دقیقه یک بار از ایستگاه عبور می کند. نباید نگران این بود که از یک اتوبوس جا مانده اید. اتوبوس های دیگر می آیند و فرصت برای سرمایه گذاری هست.

 

 

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): نمایشگاه ایران پلاست 2016 با همه ی حواشی پررنگش تمام شد. بریان تریسی می گوید: سرمایه گذاری مثل اتوبوس است که هر چند دقیقه یک بار از ایستگاه عبور می کند. نباید نگران این بود که از یک اتوبوس جا مانده اید. اتوبوس های دیگر می آیند و فرصت برای سرمایه گذاری هست.

نمایشگاه هم یک فرصت است. سرمایه گذاری برای آینده. از این فرصت عده ای استفاده کردند و عده ای نکردند. اتوبوسهای دیگری در راه است.

اختلاف عمده ای که در نمایشگاه دهم وجود داشت، موضوع نامناسب بودن تاریخ آن بود. در هر نمایشگاه عده ای راضی و برخی ناراضی نمایشگاه را ترک می کنند. جالب اینکه عده معدودی می گفتند ای کاش همیشه نمایشگاه در فروردین ماه برگزار می شد.

دکتر سریع القلم در دیدار نوروزی مهندسین شیمی و پلیمر در باب انسان مدنی و راه توسعه هشدار داد هیچ وقت نگوییم فکر کسی اشتباه است بگوییم آن فرد جور دیگری فکر می کند. این ویژگی یک انسان مدنی است.

این هشدار برای کسانی که خود را معیار می بینند بسیار جدیست.

 

بیشترین استقبال از نمایشگاه ایران پلاست دهم مربوط به بخش محصولات ساخته و نیمه ساخته بود. بیش از 200 شرکت در این بخش در نمایشگاه حضور داشتند.

 

سایت خبری پپنا تا کنون بیش از 150 تصویر از نمایشگاه ایران پلاست منتشر کرده است و انتشار این تصاویر ادامه دارد.

در این گزارش تولیدکنندگان محصولات نهایی را مشاهده می کنید. تولیدکنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه.

در گزارش های بعدی تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف، تولیدکنندگان کیسه های پلاستیکی، تولید کنندگان درب و پریفرم و ... را ملاحظه خواهید کرد.

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 2

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 3

 

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 4

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 5

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 6

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 7

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 8

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 9

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 10

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 11

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 12

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 13

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 14

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 15

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 16

 

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 17

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 18

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 19

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 20

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 21

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 22

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 23

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 24

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 25

 

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 26

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 27

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 28

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 29

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 30

 

تصویر 31

 

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 32

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 33

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 34

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر 35

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

 

تصویر36

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

تصویر 37

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

تصویر38

 

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

شماره39

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

شماره 40

ایران پلاست - iranplast- سایت خبری پپنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top