عصر روز گذشته مجمع عمومی جامعه قالب سازان ایران برگزار شد. بعد از اینکه دو سال پیش در مجمع عمومی جامعه قالب سازان و براساس قانون جدید تشکل های وابسته به وزارت کشور، تیم موسس از حضور در هیات مدیره منع شد، با حمایت آنان تیم جوانی روی کار آمد.

 

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): عصر روز گذشته مجمع عمومی جامعه قالب سازان ایران برگزار شد. بعد از اینکه دو سال پیش در مجمع عمومی جامعه قالب سازان و براساس قانون جدید تشکل های وابسته به وزارت کشور، تیم موسس از حضور در هیات مدیره منع شد، با حمایت آنان تیم جوانی روی کار آمد.

 30 تیرماه در محل جامعه قالب سازان تعدادی از اعضای جامعه گرد هم آمدند تا شاهد قرائت گزارش هیات مدیره باشند.

فقیهی رییس هیات مدیره گفت مرکز آموزش علمی – کاربردی از جامعه قالب سازان جدا شده است. (مرکزی که بزرگترین منبع درآمد جامعه در سال های نه چندان دور بود و در چند سال اخیر به لحاظ مالی منفعتی برای جامعه نداشته است.)

 فقیهی همچنین از تغییر رویکرد جامعه سخن گفت. جامعه علاوه بر آموزش های تخصصی، نگاه ویژه ای به کارهای صنفی در سال پیش رو خواهد داشت.

اعضای هیات مدیره آنقدر تجربه داشتند که صریحا عملکرد بنیانگذاران جامعه را زیر سووال نبرند اما با توجه به مالیات سنگینی که جامعه سال هاست برای صفر کردنش تلاش می کند، به نظر می رسد راه تیم منتخب به کلی از موسسان جدا شده است.

سید حمید حسینی رییس چند دوره هیات مدیره جامعه که دو سالی هست به صورت غیابی کاندیدای بازرسی جامعه می شود این بار رای لازم را برای تصدی این پست به دست نیاورد و به این ترتیب آخرین بازمانده از نسل موسسین هم از جامعه فاصله گرفت.

نظر به اینکه سال آینده انتخابات هیات مدیره جامعه قالب سازان برگزار خواهد شد، عملکرد تیم جوان حاکم بسیار در آینده جامعه اثر گذار خواهد بود.

توضیح این نکته ضروریست در بین تشکل های صنعتی، جامعه قالب سازان ایران یکی از محجوب ترین و بی ادعا ترین هاست. هم تیم گذشته و هم تیم فعلی در هیات مدیره بدون شو و بزرگنمایی کار می کنند و این موضوع بسیار ستودنی است. تلاش خواهیم کرد بصورت ویژه هم با فقیهی رییس هیات مدیره جامعه قالب سازان و بهین فر از بنیانگذاران جامعه در خصوص وضعیت جدید گفت و گوهای جداگانه ای را ترتیب دهیم.

در مجمع روز گذشته که حدودا با 20 نفر برگزار شد، محمود شاهین برای یک سال بازرس جامعه قالب سازان شد. دعوت از سه پیشکسوت برای بیان دیدگاه های خود از نکات جالب مجمع شب گذشته بود.

 

 

 

هیات رییسه ای که دیگر بهین فر در آن نیست. چهره هایی جوان امروز زمام جامعه را به دست گرفته اند

 

 

 

 

فقیهی رییس هیات مدیره جامعه قالب سازان

 

 

 

شاهین بازرس جامعه شد

 

 

 

حاضران در مجمع

 

 

حاضران در مجمع

 

 

 

محمود شاهین بازرس انجمن شد و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار داد.

 

 

 

درآوانسیان هم از تجربیات خود گفت

 

 

 

یکی دیگر از پیشکسوتان که از تجربیات خود گفت