رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

ایران پلاست نهم، هفتم مهرماه سال جاری به پایان رسید. بیش از چند هزار تصویر از این گردهمایی باشکوه در آرشیو پپنا موجود است که به مرور تعدادی از آنها را به صورت موضوعی منتشر می کنیم.

در ادامه تصاویر حاضران در مراسم افتتاحیه ی ایران پلاست نهم را می بینید:سایت خبری صنایع پلیمر (پلاستیک و بسته بندی) پپنا: ایران پلاست نهم، هفتم مهرماه سال جاری به پایان رسید. بیش از چند هزار تصویر از این گردهمایی باشکوه در آرشیو پپنا موجود است که به مرور تعدادی از آنها را به صورت موضوعی منتشر می کنیم.

در ادامه تصاویر حاضران در مراسم افتتاحیه ی ایران پلاست نهم را می بینید:

تصویر شماره یک

تصویر شماره دو

تصویر شماره سه

تصویر شماره چهار

تصویر شماره پنج

تصویر شماره شش

تصویر شماره هفت

تصویر شماره هشت

تصویر شماره نهم

تصویر شماره دهم

تصویر شماره یازده

تصویر شماره دوازده

تصویر شماره سیزده

تصویر شماره چهارده

تصویر شماره پانزده

تصویر شماره شانزده

تصویر شماره هفده

تصویر شماره هجده

تصویر شماره نوزده

تصویر شماره بیست

تصویر شماره بیست و یک

تصویر شماره بیست و ذو


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top