سیروس بختیاری مالک و مدیر مقتدر شرکت های پولاد و پولاد پویش، از راز و رمزهای زندگی کاری و شخصی اش به مناسبت 30 سالگی پولاد در گفت و گو با سایت خبری پپنا، سخن می گوید.
 

سیروس بختیاری مالک و مدیر مقتدر شرکت های پولاد و پولاد پویش، از راز و رمزهای زندگی کاری و شخصی اش به مناسبت 30 سالگی پولاد در گفت و گو با سایت خبری پپنا، سخن می گوید.

طی مدت سه ساعت، سعی کردم تمام آنچه نمی دانستم را از او بپرسم. مرتب می گفتم، آقای بختیاری، این دیگر سووال آخر من است و او صبورانه به تک تک سووالاتم پاسخ گفت.

چند بار سعی کردم مدیریتش را زیر سووال ببرم تا واکنشش را ببینم اما او فقط لبخند تلخی می زد، کمی مکث می کرد و شمرده و آرام، پاسخم را می داد.

وقتی نوبت به اسامی برخی آدم ها رسید گفت: علاقه مند نیستم نامی از کسی ببرم. به او گفتم من علاقه مندم و او پذیرفت اما با زیرکی و هوشیاری تا انتهای گفت و گو از آوردن نام ها خودداری می کرد. من اسامی را می گفتم و وی در مورد آنها نظراتش را می گفت.

از اولین دستگاه ساخت پولاد  که به عیسی غریبی کلیبر فروخت تا هدف گذاری فروش سالی 300 دستگاه در سال 1390، سخن به میان آمد.

سیروس بختیاری آنقدر به آینده امیدوار است که از من دعوت می کند 10 سال دیگر به پولاد بروم و از یک پولاد رویایی گزارش تهیه کنم.

طی 10 سال دیگر اتفاقات دیگری هم در پولاد می افتد. پویا و امیرعلی، فرزندان سیروس بختیاری به کمک پدر می آیند. آنها اکنون در تورنتوی کانادا مشغول تحصیل هستند.

این گفت و گوی خواندنی که حاوی نکات متعدد مدیریتی نیز هست همزمان در چند نشریه از جمله نشریه ی مهندسی پت، نشریه انجمن همگن پلاستیک و ... و حالت بدون سانسور و کاملش در سایت خبری پپنا در اواسط شهریور ماه، همزمان با تولد سی سالگی پولاد منشر خواهد شد.

منتظر باشید...

  نام کوچه صبوری ست ولی کل کوچه در تصرف پولاد است
 پولاد مرد، تولد 30 سالگی پولادت مبارک