رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند با حضور تولیدکنندگان اندیشمندی چون امید کوشکی و حمید پیروزفر در کنار صنعتگران برجسته ای چون مصطفی طالقانی و ابراهیم ملکوتی و بنیانگدار صنعت مستربچ سازی در ایران (روبن گنجی) تبدیل به انجمنی متفاوت و موفق شده است. حضور تولیدکنندگان جوان و با انگیزه ای چون برزویه ظهیری نیز تیم هیات مدیره ی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران را تکمیل کرده است.

امید کوشکی تولیدکننده اندیشمندی که در کنار حمید پیروزفر و دیگر اعضای هیات مدیره در تبدیل انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند به تشکلی متفاوت و موفق نقشی انکار ناپذیر داشته اند


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند با حضور تولیدکنندگان اندیشمندی چون امید کوشکی و حمید پیروزفر در کنار صنعتگران برجسته ای چون مصطفی طالقانی و ابراهیم ملکوتی و بنیانگدار صنعت مستربچ سازی در ایران (روبن گنجی) تبدیل به انجمنی متفاوت و موفق شده است. حضور تولیدکنندگان جوان و با انگیزه ای چون برزویه ظهیری نیز تیم هیات مدیره ی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران را تکمیل کرده است.

در مجمع عمومی این انجمن صادقی نیارکی (مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، دکتر نکو منش (رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) و دکتر نازکدست (از استید برجسته ی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر) حضور داشتند.

پس از تایید گزارش هیات مدیره که توسط طالقانی نایب رییس انجمن قرائت شد، محسن هنریان در رای گیری برای انتخاب بازرس مجددا برای یک سال دیگر به عنوان بازرس اصلی انجمن از سوی اعضا انتخاب شد.

پس از انجام تشریفات مجمع، گردهمایی تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند برگزار شد.

گزارش کامل این نشست تا ساعاتی دیگر

تصاویر

تصویر شماره دو/ دکتر پیروزفر هنگام سخنرانی

تصویر شماره سه/ طالقانی نایب رییس هیات مدیره هنگتم قرائت گزارش هیات مدیره

تصویر شماره 4/ محسن هنریان مجددا بازرس انجمن شد

تصویر شماره پنج/ گنجی در غیاب برادر (روبن گنجی رییس هیات مدیره)به دقت امور انجمن را رصد می کند

تصویر شماره شش/ برزویه ظهیری تولیدکننده جوانی که تمام قد در تلاش برای موفقیت انجمن گام برمی دارد

تصویر شماره هفت/ هیات رییسه مجمع

تصویر شماره هشت/ اعضا

تصویر شماره نه/ اعضا

تصویر شماره ده/

تصویر شماره یازده

تصویر شماره دوازده

تصویر شماره سیزده

تصویر شماره چهارده

تصویر شماره پانزده

تصویر شماره شانزده

تصویر شماره هفده

تصویر شماره هجده

تصویر شماره نوزذه

تصویر شماره بیست

تصویر شماره بیست و یک

تصویر شماره بیست و دو

تصویر شماره بیست و سه

تصویر شماره بیست و چهار


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top