رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

در مجمع عمومی این انجمن صادقی نیارکی (مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، دکتر نکو منش (رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) و دکتر نازکدست (از استید برجسته ی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر) حضور داشتند.

سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند با حضور تولیدکنندگان اندیشمندی چون امید کوشکی و حمید پیروزفر در کنار صنعتگران برجسته ای چون مصطفی طالقانی و ابراهیم ملکوتی و بنیانگدار صنعت مستربچ سازی در ایران (روبن گنجی) تبدیل به انجمنی متفاوت و موفق شده است. حضور تولیدکنندگان جوان و با انگیزه ای چون برزویه ظهیری نیز تیم هیات مدیره ی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران را تکمیل کرده است.

در مجمع عمومی این انجمن صادقی نیارکی (مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، دکتر نکو منش (رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) و دکتر نازکدست (از استید برجسته ی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر) حضور داشتند.

پس از تایید گزارش هیات مدیره که توسط طالقانی نایب رییس انجمن قرائت شد، محسن هنریان در رای گیری برای انتخاب بازرس مجددا برای یک سال دیگر به عنوان بازرس اصلی انجمن از سوی اعضا انتخاب شد.

گزارش کامل این نشست تا ساعاتی دیگر

تصاویر:


تصویر بیست و چهار

تصویر بیست و پنج

تصویر بیست و شش

تصویر بیست و هفت

تصویر بیست و هشت/ صادقی نیارکی مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت

تصویر بیست و نهم/ بخشی از اسلاید مقاله ی ارائه شده توسط صادقی نیارکی مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت مربوط به اقدامات حمایتی وزارتخانه برای تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند


تصویر سی ام/ دکتر نکو منش رییس پژوهشگاه پلیمر

تصویر سی و یک

تصویر سی و دو

تصویر سی و سه/ سخنرانی کوتاه دکتر نازکدست

تصویر سی و چهار/ سخنرانی کوتاه مهدی پورقاضی

تصویر سی و پنج/ تقدیر انجمن از دکتر نکومنش

تصویر سی و ششم/ تقدیر انجمن از نماینده اتاق بازرگانی

تصویر سی و هفتم/ تقدیر انجمن از صادقی نیارکی

تصویر سی و هشتم

تصویر سی و نهمنوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top