رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

در بخش دوم تصاویر هشتمین جشنواره صنعت پلاستیک نگاهی دوباره داریم به حضور مدعوین جشنواره هشتم.

سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): دربخش دوم تصاویر هشتمین جشنواره صنعت پلاستیک، تصاویر مدعوین این جشنواره را به تصویر کشیده ایم.  یک جشنواره خانوادگی که با استقبال بسیار جالب همسران و فرزندان فعالان صنایع پلاستیک همراه بوده است. گرچه بخش قابل توجهی از حاضران نیز از فعالان صنایع پلاستیک و کارکنان شرکت های تولیدی این حوزه هستند.

تصویر شماره بیست و شش


تصویر شماره بیست و هفت


تصویر شماره بیست و هشت


تصویر شماره بیست و نه


تصویر شماره30


تصویر شماره سی و یک


تصویر شماره سی و دو


تصویر شماره سی و سه


تصویر شماره سی و چهارتصویر شماره سی و پنج


تصویر سی و شش


تصویر شماره سی و هفت


تصویر شماره سی و هشت


تصویر شماره سی و نه


تصویر شماره 40


تصویر چهل و یک

تصویر چهل و دو

تصویر چهل و سه


تصویر چهل و چهار


تصویر چهل و پنجتصویر چهل و ششتصویر شماره چهل و هفت


تصویر شماره چهل و هشت

تصویر چهل و نهم

تصویر پنجاهم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top