رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

گزارش تصویری سوم (بخش پایانی) از دعوت شدگان هشتمین جشنواره صنعت پلاستیک


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): انتخاب تصویری مناسب از بین "چند صد" تصویر کار ساده ای نیست. خواستیم در انتشار تصاویر عدالت را رعابت کنیم اما برخی از چهره های حاضر در جشنواره از لنز دوربین ما دور ماند.(طی ساعاتی دیگر به گزارش تصویری مدعوین، تصاویر دیگری اضافه خواهد شد)

بخش بعدی تصاویر در خصوص برگزیدگان و برگزارکنندگان خواهد بود.


تصویر اول

تصویر دوم


تصویر سومتصویر چهارم


تصویر پنجم


تصویر ششم


تصویر هفتم


تصویر هشتم


تصویر نهم


تصویر دهم


تصویر یازدهم


تصویر دوازدهم
تصویر سیزدهمتصویر چهاردهم


تصویر پانزدهم


تصویر شانزدهم


تصویر هفدهم

تصویر هجدهم


تصویر نوزدهمتصویر بیستم


تصویر بیست و یکم


تصویر بیست و دوتصویر بیست و سه


تصویر بیست و چهار


تصویربیست و پنج

تصویربیست و شش

تصویر بیست و هفتم

تصویر بیست و هشتم


تصویر بیست و نهم


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top