رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

پنجم اسفندماه تالار آرام ارامنه در منطقه جلفای تهران میزبان جمعی از ارامنه و فعالان صنایع پلاستیک بود.

در این گردهمایی و هم اندیشی، خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی از حضور هرویک یاریجانیان در انتخابات اتاق بازرگانی قاطعانه حمایت و برای پیروزی او در انتخابات پیش رو اظهار امیدواری کرد.

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): پنجم اسفندماه تالار آرام ارامنه در منطقه جلفای تهران میزبان جمعی از فعالان صنعتی و تجار نام آشنا بود.

در این گردهمایی و هم اندیشی، خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی از حضور هرویک یاریجانیان در انتخابات اتاق بازرگانی قاطعانه حمایت و برای پیروزی او در انتخابات پیش رو اظهار امیدواری کرد.

رییس اتاق ایران و ارمنستان هم حمایت خود را از یاریجانیان در این نشست اعلام کرد تا بزرگان دیگری هم که در این نشست حضور داشتند (از جمله همایاک نواسارتیان مدیرعامل اسبق باشگاه آرارت و از قالبسازان به نام کشور) حمایت خود را از هرویک یاریجانیان اعلام کنند.

در این مراسم عسگراولادی، خلیلی و حریری نیز به ارائه دیدگاه های خود در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی پرداختند.

هرویک یاریجانیان با گروه پیشگامان وفاق در انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده ی بخش بازرگانی ثبت نام کرده است. امیدواریم با همت فعالان صنایع پلاستیک و حضور آنان در انتخابات 18 اسفندماه شاهد انتخاب یاریجانیان در پارلمان بخش خصوصی باشیم.

 

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره یک/ نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره دو/ رییس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره سه/ همایاک نواسارتیان مدیرعامل اسبق باشگاه آرارت و از قالب سازان بزرگ ایران

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره چهار

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره پنج

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره شش

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره هفت

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره هشت

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره نهم

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره ده

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره یازده

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره دوازده/ سخنرانی آرین قصری

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول'

تصویر شماره دوازده/ سخنرانی ساعت نیا

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

 

تصویر شماره چهارده

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره پانزده/ سخنرانی تقوی

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره شانزده/ سخنرانی عسگراولادی

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره هفده/ سخنرانی حریری

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره هجده/ سخنرانی خلیلی

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره نوزده

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره بیست

 

دست ارامنه در دستان هرویک/ نشستی برای تثبیت آرای ارمنیان به هرویک یاریجانیان/ گزارش تصویری اول

تصویر شماره بیست و یک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top