رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلاستیک دیشب (شامگاه 18 فروردین ماه 1394 ) در رستوران نوید برگزار شد. تصاویر حاضران در این دید و بازدید نوروزی در چند بخش در سایت خبری پپنا منتشر می شود.دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

سایت خبری صنایع پلیمر (www.ppna.ir): دیدار نوروزی فعالان صنایع پلاستیک دیشب (شامگاه 18 فروردین ماه 1394 ) در رستوران نوید برگزار شد. تصاویر حاضران در این دید و بازدید نوروزی در چند بخش در سایت خبری پپنا منتشر می شود.

تصاویر:

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 2دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر3
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 4
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 5
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 6
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 7
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 8
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 9دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 10دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 11دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 12
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 13
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 14
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 15تصویر 16
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 17
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 18دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 19
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 20
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 21
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 22


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top