رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

شامگاه 18 فروردین ماه در مراسم دید و بازدید نوروزی فعالان صنایع پلاستیک که سالانه به همت انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران برگزار می شود، از منتخبان اتاق بازرگانی تقدیر شد. در این مراسم پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو برجسته گروه ائتلاف برای فردا (پیروز انتخابات اتاق بازرگانی تهران)  دقایقی برای حاضران سخنرانی کرد.

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

سایت خبری صنایع پلیمر (www.ppna.ir ): شامگاه 18 فروردین ماه در مراسم دید و بازدید نوروزی فعالان صنایع پلاستیک که سالانه به همت انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران برگزار می شود، از منتخبان اتاق بازرگانی تقدیر شد. در این مراسم پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو برجسته گروه ائتلاف برای فردا (پیروز انتخابات اتاق بازرگانی تهران)  دقایقی برای حاضران سخنرانی کرد.

مهدی پورقاضی نیز که با آرایی قاطع به عنوان چهارمین منتخب بخش صنعت وارد اتاق بازرگانی تهران شده نیز در سخنانی تاکید کرد حافظ  منافع صنعتگران صنایع پلیمر در اتاق بازرگانی خواهد بود.

در این مراسم از سعید ترکمان منتخب اتاق بازرگانی سمنان، کیانوش شریفی منتخب اتاق بازرگانی البرز و کیمیایی منتخب اتاق بازرگانی تهران تقدیر شد.

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 24دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 25دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 26
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 27
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 28
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 29دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 30دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 31
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 32دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 33
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 34
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 35دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 36دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 37دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 38دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 39دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 40
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 41
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 42
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 43
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 44


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top