رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

شب گذشته (18 فروردین ماه) در مراسم دید و بازدید فعالان صنایع پلاستیک از مذاکره کنندگان هسته ای کشور تقدیر شد. فعالان صنعت پلاستیک با برخاستن از جای خود به مدت 30 ثانیه برای مذاکره کنندگان هسته ای کشور دست زدند.سایت خبری صنایع پلیمر (www.ppna.ir): شب گذشته (18 فروردین ماه) در مراسم دید و بازدید فعالان صنایع پلاستیک از مذاکره کنندگان هسته ای کشور تقدیر شد. فعالان صنعت پلاستیک با برخاستن از جای خود به مدت 30 ثانیه برای مذاکره کنندگان هسته ای کشور دست زدند.

در این مراسم  دکتر ضرغام غریبی (مشاور انجمن صنایع همگن پلاستیک ) اجرای مراسم را برعهده داشت. پیشنهاد برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی را سال ها پیش ضرغام غریبی در هیات مدیره انجمن مطرح کرده بود.

در این مراسم چند نفر از صنعتگران از جمله ناصر امینی آواز هم خواندند.

تصویر 46تصویر 47تصویر 48تصویر 49تصویر 50تصویر 51تصویر 52تصویر 53تصویر 54تصویر 55تصویر 56
تصویر 57تصویر 58
تصویر 59تصویر 60تصویر 61
تصویر 62تصویر 63تصویر 64تصویر 65تصویر 66
تصویر 67تصویر 68تصویر 69نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top