رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

18 روز از سال 1394 نگذشته بود که پیمان اخوت و دوستی فعالان صنایع پلاستیک با حضور در مراسم دید و بازدید نوروزی بسته شد.

از اردیبهشت ماه شاهد برگزاری مجامع تشکل های پلیمری خواهیم بود. امیدواریم این دوستی تا پایان سال حفظ شود و کسانی که مانع وحدت و یکپارچگی فعالان صنایع پلیمر هستند در بهترین شرایط خودشان کنار روند و در بدترین شرایط به شکلی دموکراتیک حذف شوند. 

سایت خبری صنایع پلیمر (www.ppna.ir ):  هجده روز از سال 1394 نگذشته بود که پیمان اخوت و دوستی فعالان صنایع پلاستیک با حضور در مراسم دید و بازدید نوروزی بسته شد.

از اردیبهشت ماه شاهد برگزاری مجامع تشکل های پلیمری خواهیم بود. امیدواریم این دوستی تا پایان سال حفظ شود و کسانی که مانع وحدت و یکپارچگی فعالان صنایع پلیمر هستند در بهترین شرایط خودشان کنار روند و در بدترین شرایط به شکلی دموکراتیک حذف شوند.

آن چه عیان است روز به روز نگاه دولت به تشکل ها بهتر می شود و تشکل ها می توانند نفسی تازه کنند و در تصمیم گیری ها نقش پررنگ تری را ایفا کنند.

تصاویر:

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 71
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 72

دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 73دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 74
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 75
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 76دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 77
دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک'

تصویر 78دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 79دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 80دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 81دیدار نوروزی فعالان صنایع پلیمر پلاستیک

تصویر 82
خدا، نگهدار همه ی شما

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top