رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

غروب دیروز ششم تیرماه 1394 جمعی از مدیران ارشد صنایع بالادستی پتروشیمی و مدیران شرکت های بزرگ پتروشیمیایی و پلیمری به همراه برخی از اساتید برجسته دانشگاه در هتل پارسیان اوین گرد هم آمدند تا دقایقی را در کنار هم باشند.

 

سایت خبری صنایع پلیمر (www.ppna.ir): غروب دیروز ششم تیرماه 1394 جمعی از مدیران ارشد صنایع بالادستی پتروشیمی و مدیران شرکت های بزرگ پتروشیمیایی و پلیمری به همراه برخی از اساتید برجسته دانشگاه در هتل پارسیان اوین گرد هم آمدند تا دقایقی را در کنار هم باشند.

بنا به ابتکار هیات مدیره ی انجمن مهندسین شیمی و پلیمر، دید و بازدید و صحبت های غیر رسمی مدیران، تنها برنامه ی مدعوین در این مراسم افطاری بود.

لازم به توضیح است، انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران سال 1387 شکل گرفته و شعری مقدم، معظمی، خسرو خاور، صمدی، روحانی و نداف اعضای هیات مدیره ی آن را تشکیل می دهند.

منصور معظمی که هم اکنون یکی از معاونان وزیر نفت است در شکل گیری و انسجام این تشکل نقش پررنگی داشته است.

 

تصاویر این مراسم در دو بخش تقدیم خوانندگان پپنا می شود:

بخش اول:

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره یک

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 2

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 3

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 4

 

 

 

تصویر شماره 5

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 6

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 7

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 8

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 9

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 10

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 11

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 12

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 13

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 14

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 15

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 16

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 17

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 18

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 19

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 20

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 21

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 22

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 23

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 24

 

 

 

مراسم افطاری انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران

تصویر شماره 25

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top